جوایز FXTM گواه شخصیت بین‌المللی، خدمت مطلوب به مشتریان و خدمات نوآورانه است. نگاهی به فهرست دستاوردهای آن بیندازید!
بهترین تجربه معاملاتی
بهترین تجربه معاملاتی
بهترین شرکت معاملات آنلاین فارکس - نیجریه
بهترین شرکت معاملات آنلاین فارکس - نیجریه
جایزه بروکر فارکس قابل اعتماد در آموزش سرمایه گذار
جایزه بروکر فارکس قابل اعتماد در آموزش سرمایه گذار
برند فارکس در سال 2018
برند فارکس در سال 2018
بهترین ارائه دهنده آموزش فارکس در آفریقا
بهترین ارائه دهنده آموزش فارکس در آفریقا
بهترین شرایط معاملاتی
بهترین شرایط معاملاتی
بهترین کارگزار فارکس در آسیا
بهترین کارگزار فارکس در آسیا
بهترین بروکر فارکس روسیه
بهترین بروکر فارکس روسیه
خلاق ترین بروکر
خلاق ترین بروکر
کارگزار فارکس برتر سال
کارگزار فارکس برتر سال
بهترین کارگزار فارکس در آسیا
بهترین کارگزار فارکس در آسیا
بهترین خدمات مشتریان در جهان
بهترین خدمات مشتریان در جهان
کارگزار فارکس برتر سال در اروپا
کارگزار فارکس برتر سال در اروپا
بهترین شرکت معاملات آنلاین فارکس در نیجریه
بهترین شرکت معاملات آنلاین فارکس در نیجریه
بهترین برند فارکس - نیجریه
بهترین برند فارکس - نیجریه
بهترین برند فارکس - نیجریه
بهترین برند فارکس - نیجریه
بهترین کارگزار فارکس
بهترین کارگزار فارکس
ارائه‌دهنده بهترین تحلیل‌های بخش فروش
ارائه‌دهنده بهترین تحلیل‌های بخش فروش
بالاترین سرعت اجرای سفارش
بالاترین سرعت اجرای سفارش
بهترین موسسه برای معاملات سرمایه‌گذاران
بهترین موسسه برای معاملات سرمایه‌گذاران
بهترین کارگزار
بهترین کارگزار
بهترین کارگزار
بهترین کارگزار
بهترین برنامه همکاری
بهترین برنامه همکاری
معتبرترین کارگزار فارکس
معتبرترین کارگزار فارکس
خوش‌آتیه‌ترین کارگزار فارکس
خوش‌آتیه‌ترین کارگزار فارکس
آموزشی‌ترین کارگزار
آموزشی‌ترین کارگزار
کارگزار ECN با بالاترین سرعت رشد در آسیا
کارگزار ECN با بالاترین سرعت رشد در آسیا
بهترین برنامه شراکت در آسیا
بهترین برنامه شراکت در آسیا
کارگزار فارکس با بالاترین سرعت رشد
کارگزار فارکس با بالاترین سرعت رشد
بهترین تازه‌وارد در صنعت فارکس
بهترین تازه‌وارد در صنعت فارکس
جایزه نوآورانه‌ترین محصول
جایزه نوآورانه‌ترین محصول
باز کردن حساب
حال که FXTM را بیشتر شناختید می توانید اقدام به گشایش حساب نمایید.
باز کردن حساب

سرمایه گذاری در بازار های مالی شامل ریسک است.